INHUUR

Veel overheden en adviesbureaus huren professionals in. Dit gebeurt vanwege uiteenlopende redenen. Omdat er periodiek een bepaalde expertise mist. Of omdat een aantal projecten versneld moet worden uitgevoerd. Of omdat er tijdelijk minder capaciteit op de afdeling aanwezig is door ziekte of verlof.
Via Schelling Advies bied ik mijzelf aan om op tijdelijke basis bij de klant projecten uit te voeren. In overleg worden heldere afspraken gemaakt over de omvang van het werk, de duur van het werk en de wijze waarop het werk wordt uitgevoerd. Naast projectmanagement is het ook mogelijk om werkzaamheden te verrichten gericht op het lijnmanagement. Zo kan indien nodig een teammanager tijdelijk worden vervangen.