Projectmanagement

Het in goede banen leiden van een project kan op vele manieren. Dat ervaring en leiderschap hierbij centraal staan is een gegeven. Het leiden van een project is vaak een kwestie van gevoel hebben voor de processen die een rol spelen. Het vertrouwen in de inhoudelijk deskundige medewerkers staat daarbij voorop.
Als generalist vind ik het een uitdaging om projecten te leiden waarbij regelmatig afstemming plaatsvindt met de omgeving. En waarbij de teamleden op een prettige manier werken aan een goed resultaat. Ik bied daarom mijn diensten als projectmanager aan voor projecten op gebied van infrastructuur, verkeer, mobiliteit en ruimtelijke ordening.